06.03.2024

Jistě jste zaznamenali informace od Bloombergu, že situace na trhu s komerčními nemovitostmi se zcela nevzpamatovala z covidu a potácí si v chaotickém vývoji. Agentura dokonce varovala: "před rizikovými úvěry o objemu 560 miliard dolarů, rozkryjí stav trhu komerčních nemovitostí (Bloomberg)".

Obdobná situace je i v Německu, byť v menším objemu. Co je ovšem problematické je to, že jsou ve fiancování zapojeny opět největší světové banky.
Ani situace v ČR není příliš dobrá, každopádně musíme počítat s určitým zpožděním ve vývoji tak jako vždy v ČR.

Pokud tedy opět procento nesplácených úvěrů s největší pravděpodobností stoupne je jasné že se tento vliv promítne i do ceny nemovitostí určených pro bydlení.

Jak se tedy může tento trend může primárně projevit na trzích a jaký může být přímý a nepřímý vliv na cenu rezidečních nemovitostí a to zejména RD a bytů.

Přímý vliv:

Pokud dojde k poklesu cen komerčních nemovitostí, může to vést ke zvýšenému tlaku na majitele těchto nemovitostí k prodeji za nižší ceny. To může znamenat, že lidé, kteří vlastní komerční nemovitosti, budou v případě finančních obtíží nuceni prodat své nemovitosti za nižší cenu, což může ovlivnit i trh s domy a byty.

Pokud jsou majitelé komerčních nemovitostí například developery, kteří mají vlastní investice do rezidenčního developmentu, může pokles hodnoty jejich komerčních nemovitostí ovlivnit jejich schopnost financovat další projekty, včetně výstavby domů a bytů.

Nepřímý vliv:

Pokles cen komerčních nemovitostí může ovlivnit i ekonomiku a obecné finanční prostředí. Pokud dojde k významnému poklesu hodnoty komerčních nemovitostí, může to vést k hospodářské nejistotě a poklesu důvěry investorů, což může mít negativní dopad na trh s domy a byty.

Nižší ceny komerčních nemovitostí mohou také ovlivnit poptávku po komerčním prostorech, což může mít dopad na pracovní místa a zaměstnanost v oblasti, což může dále ovlivnit kupní sílu lidí a jejich schopnost si pořídit domy a byty.

Celkově vzato, vliv poklesu cen komerčních nemovitostí na ceny domů a bytů může být komplexní a závisí na mnoha faktorech, včetně lokálních tržních podmínek, ekonomického prostředí a chování investorů.

Nejistota na trzích nadále pokračuje a je možné očekávat místo nárůstu další ochlazení a pokles.